Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Pytania zadawane podczas spotkania informacyjnego w ramach dokumentacji konkursowej z Poddziałania 8.1.2 PO KL