Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Udział osób w projekcie w ramach Działania 6.2

data publikacji: 19-11-2008

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż odnośnie wyłączenia ze wsparcia w ramach Działania 6.2 osób prowadzących przedsiębiorstwa o różnej formie prawnej (w tym w formie spółdzielni utworzonych na podstawie prawa spółdzielczego) Instytucja Zarządzająca podjęła decyzję o możliwości dopuszczenia do udziału w projekcie osób będących członkami spółdzielni oszczędnościowo – pożyczkowych (banków spółdzielczych) oraz spółdzielni budownictwa mieszkaniowego, którzy nie osiągają przychodu z tytułu członkostwa w spółdzielni. Powyższe kategorie osób kwalifikują się do wzięcia udziału w projekcie w ramach Działania 6.2 PO KL.