Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zmiany Planu działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu IX PO KL województwa wielkopolskiego

data publikacji: 07-04-2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki, zatwierdziła zmiany w opracowanym przez Instytucję Pośredniczącą PO KL Planie działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu IX województwa wielkopolskiego. Wprowadzone modyfikacje dotyczą wprowadzenia do Planu działania fiszki projektu systemowego w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Do pobrania: