Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podatek od stypendium

data publikacji: 19-11-2008

W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi ze strony doktorantów Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina, iż od kwoty stypendium przyznanej w ramach projektu pt. „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski” należy uiścić podatek dochodowy od osób fizycznych.