Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Stoisko Informacyjne Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 07 – 08.05.2014 r. podczas Dni Przedsiębiorczości Poznań

data publikacji: 15-04-2014

           

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
zaprasza do odwiedzenia

Stoiska Informacyjnego Europejskiego Funduszu Społecznego
i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w dniach 07 – 08.05.2014 r.
podczas Dni Przedsiębiorczości Poznań
na Międzynarodowych Targach Poznańskich

W programie spotkania m. in.:

  • bieżące informowanie o Europejskim Funduszu Społecznym oraz możliwościach, jakie stwarza mieszkańcom województwa wielkopolskiego, udzielanie bezpłatnych porad w zakresie możliwości skorzystania ze wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
  • możliwość uzyskania materiałów informacyjnych dotyczących EFS, przykłady dobrych praktyk w zakresie udzielanego wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego;
  • wskazywanie źródeł informacji (Punkty Informacyjne, RO EFS, strony internetowe, dokumenty i wytyczne programowe).

Zainteresowanych zapraszamy w dniach 7 – 8 maja 2014 r., (w godzinach od 10:00 do 16:00) na Międzynarodowe Targi Poznańskie (Pawilon 15).

Informacji na temat Stoiska Informacyjnego EFS i PO KL udziela:
Punkt Informacji i Promocji Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 61 846 38 23

Człowiek – najlepsza inwestycja

Stoisko Informacyjne EFS i PO KL współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego