Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Konferencja pt.: ''10 na 10. Unia Europejska – Samorząd – Obywatele''

data publikacji: 16-04-2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w ramach obchodów 10 rocznicy akcesji Polski do Unii Europejskiej w dniu 30 kwietnia 2014 r. w Hotelu Andresia w Poznaniu odbędzie się konferencja pt.: „10 na 10. Unia Europejska – Samorząd – Obywatele” organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej działający w Wielkopolsce na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną doświadczenia samorządów z Polski oraz 9 państw największego rozszerzenia Unii Europejskiej, które miało miejsce w 2004 roku, płynące z 10 lat członkostwa w UE.

Debata w pierwszej części konferencji – z udziałem ekspertów oraz przedstawicieli instytucji i organów UE – dotyczyć będzie procesu rozszerzenia Unii Europejskiej – zarówno w kontekście doświadczeń jak i perspektyw dla państw Bałkanów Zachodnich i tych objętych programem Partnerstwa Wschodniego.

W drugim panelu dyskusja dotyczyć będzie przede wszystkim doświadczeń i dobrych praktyk samorządów państw rozszerzenia 2004 roku płynących z minionej dekady ich członkostwa, a także perspektyw na kolejne lata.

Trzecia część konferencji (odbywająca się równolegle z panelem II) poświęcona zostanie budowie społeczeństwa obywatelskiego w państwach naszego rozszerzenia, państwach Partnerstwa Wschodniego oraz Bałkanów Zachodnich. W związku z 10 rocznicą wyborów do Parlamentu Europejskiego omówione zostaną także przykłady dobrych praktyk w kontekście zwiększania partycypacji społecznej i budowania frekwencji w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Więcej informacji o konferencji znaleźć można na stronie internetowej: http://rodm-poznan.pl/konferencja-10-na-10-unia-europejska-samorzad-obywatele.html.

Konferencja „10 na 10. Unia Europejska – Samorząd – Obywatele” realizowana jest w ramach mechanizmu wsparcia samorządowego i obywatelskiego wymiaru polskiej polityki zagranicznej. Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.