Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Projektodawca ze Szwecji poszukuje partnerów do współpracy w obszarze przedsiębiorczości

data publikacji: 06-05-2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Projektodawca ze Szwecji poszukuje partnerów do współpracy.

Projekt Przedsiębiorczość w pigułce - czynniki sukcesu na rynku pracy jest wstępnym badaniem metod przedsiębiorczości, skierowanych do określonych grup docelowych w ramach obszaru EFS 2 w Szwecji (dotyczącego aktywizacji osób bezrobotnych). Badanie obejmuje mapowanie różnych działań dotyczących przedsiębiorczości w celu osiągnięcia szerokiego spojrzenia na kwestie z tym związane – znacznie szersze niż tylko studiowanie określonych mechanizmów działania na rynku pracy.

Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i zrozumienie między zainteresowanymi stronami wpływu metod związanych z przedsiębiorczością i innowacyjnych form współpracy wpływających na dany obszar polityki. Badanie wstępne ma na celu stworzenie podstawy dla przyszłych inicjatyw projektowych, w tym stworzenie skutecznego i trwałego partnerstwa, a także wypracowanie nowych metod wspierania przedsiębiorczości. Projekt zakłada zbadanie, czy założone podejście do przedsiębiorczości może, a jeśli tak, to w jaki sposób, wzmocnić przedsiębiorstwa na rynku pracy w danej grupie docelowej, a tym samym pozwoli na wykorzystanie wyników i doświadczeń wytworzonych w trakcie trwania projektu w dziedzinie przedsiębiorczości.

W sprawie szczegółów związanych ze współpracą w ww. projekcie, należy kontaktować się bezpośrednio z koordynatorem projektu ze Szwecji:

Bengt Svahn
e-mail:
bengt.svahn@regionvarmland.se

Szczegółowe informacje znajdują się również na stronie internetowej Krajowej Instytucji Wspomagającej Program Operacyjny Kapitał Ludzki www.kiw-pokl.org.pl.