Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach konkursu zamkniętego nr PO KL/9.6.2/1/13 (powstałe oszczędności)

data publikacji: 12-05-2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w związku z powstałymi oszczędnościami zwiększono wartość alokacji finansowej w ramach konkursu zamkniętego nr POKL/9.6.2/1/13 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych. Instytucja Pośrednicząca zwiększyła pulę środków przeznaczonych na przedmiotowe Poddziałanie o wartość 2 432 136,36 PLN. W związku z powyższym na podstawie list rankingowych ogłoszonych na stronie internetowej WUP dnia 23.08.2013 r. 19.11.2013 r. oraz dnia 17.01.2014 r. do dofinansowania przyjęto następujące projekty.

Do pobrania: