Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Przedłużenia KOP 6.2

data publikacji: 19-11-2008

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w związku z dużą ilością wniosków aplikacyjnych złożonych w odpowiedzi na konkurs otwarty nr POKL/6.2/1/08 dla Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki termin posiedzenia Komisji Oceny Projektów zostanie przedłużony do dnia
21 listopada 2008 roku.