Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Akcja Wielkopolski InfoBus EFS 2014

data publikacji: 30-05-2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż 4 czerwca 2014 r. rozpoczyna akcję Wielkopolski InfoBus EFS. Akcja będzie prowadzona do 11 czerwca 2014 r. na terenie województwa wielkopolskiego.

W Wielkopolskim InfoBusie EFS pracownicy WUP w Poznaniu będą udzielać informacji m.in. na temat możliwości uzyskania wsparcia ze środków UE, np. w formie mikropożyczki na założenie działalności gospodarczej, a także unijnych szkoleń językowych oraz komputerowych. Ponadto, oferowane będą porady w zakresie wsparcia EFS dla pracowników instytucji sektora oświaty zwolnionych po 31 grudnia 2012 r., przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Celem akcji jest dotarcie z informacją o efektach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie bezpośrednio do mieszkańców następujących powiatów: kępińskiego, pilskiego, kaliskiego, leszczyńskiego, wolsztyńskiego, nowotomyskiego, poznańskiego.

W ramach ww. akcji zostanie zorganizowany plenerowy punkt informacyjny o komponencie regionalnym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w poszczególnych miejscowościach według następującego harmonogramu:

1. 4.06.2014 r. – Rynek w Kępnie, w godz. od 12:00 do 15:00;
2. 5.06.2014 r. – Plac Staszica w Pile, w godz. od 11:00 do 14:00;
3. 6.06.2014 r. – Rynek w Kaliszu, w godz. od 11:00 do 14:00;
4. 7.06.2014 r. – Rynek w Lesznie, w godz. od 11:00 do 14:00;
5. 9.06.2014 r. – Rynek w Wolsztynie, w godz. od 11:00 do 14:00;
6. 10.06.2014 r. – Plac Niepodległości w Nowym Tomyślu, w godz. od 11:00 do 14:00;
7. 11.06.2014 r. – Rynek w Swarzędzu, w godz. od 10:00 do 13:00.

Podczas wydarzenia przewidziano liczne atrakcje dla dzieci i młodzieży – quizy, gry, zabawy, warsztaty plastyczne związane z tematyką Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapraszamy!

Akcja Wielkopolski InfoBus EFS jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do pobrania (.pdf):

  1. Plakat (Kępno);
  2. Plakat (Piła);
  3. Plakat (Kalisz);
  4. Plakat (Leszno);
  5. Plakat (Wolsztyn);
  6. Plakat (Nowy Tomyśl);
  7. Plakat (Swarzędz).