Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa 9.1.2

data publikacji: 21-11-2008

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, które odbyły się w dniu 27.10.2008 r., w ramach konkursu otwartego dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

LISTA RANKINGOWA W RAMACH DZIAŁANIA 9.1, PODDZIAŁANIA 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

M-ce
Beneficjent
Adres
beneficjenta
Tytuł
Liczba
punktów
1
Gmina Duszniki
ul. Sportowa 1
64-550 Duszniki
Szansa dla każdego ucznia gminy Duszniki
94,5 pkt.
94,5 %
2
Eurolingua Magdalena Araszkiewicz
ul. Sezamkowa 3a/3
64-500 Szamotuły
Równe szanse na lepszy start.
88,0 pkt.
88,0 %
3
Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego
w Lesznie
ul. Królowej Jadwigi 10
64-100 Leszno
Skuteczne formy nauczania
w strategiach kształcenia przyrodniczego
78,5 pkt.
78,5 %