Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

VIII edycja konkursu ''Dobre praktyki EFS''

data publikacji: 16-06-2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju po raz ósmy zaprasza do wzięcia udziału w konkursie „Dobre praktyki EFS 2014”, przeznaczonym dla beneficjentów realizujących projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki (PO KL), Instytucji Pośredniczących PO KL oraz Instytucji Pośredniczących II stopnia PO KL.

Ideą konkursu „Dobre Praktyki EFS” jest wskazanie przykładów modelowych projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wyróżniających się pod względem efektów realizacji, trwałości wyników oraz stopnia osiągnięcia wymiernych korzyści grupy docelowej z otrzymanego wsparcia. Prezentacja najlepszych projektów przyczynia się do upowszechnienia wiedzy na temat pozyskiwania wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego i kształtowania pozytywnego wizerunku Unii Europejskiej w Polsce. Projekty zgłoszone w poprzednich edycjach oraz efekty jakie reprezentują udowadniają, że człowiek, jego pomysły, idee i marzenia są ogromną siłą pozwalającą na realizację nawet najtrudniejszych zadań.

W imieniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju konkurs przeprowadza Centrum Projektów Europejskich – Krajowy Ośrodek EFS. Opisy projektów wraz z dodatkowymi materiałami należy przesyłać do 15 października 2014 roku na następujący adres:

Centrum Projektów Europejskich – Krajowy Ośrodek EFS
ul. Domaniewska 39 a
02-672 Warszawa
z dopiskiem Konkurs „Dobre praktyki EFS 2014”.

Wszelkie szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie do końca grudnia 2014 roku, natomiast podczas uroczystej gali w Warszawie, laureatom najwyżej ocenionych projektów zostaną przyznane tytuły „Najlepsza inwestycja w człowieka”. Nagrodzone projekty zostaną zaprezentowane również w publikacji wydanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, a także na stronie internetowej Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce. Ponadto przedstawiciele nagrodzonych projektów będą mieli okazję uczestniczyć w wyjeździe studyjnym do jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej realizującego wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje na temat konkursu zamieszczone są również na stronie Krajowego Ośrodka EFS: www.roefs.pl. Na potrzeby konkursu działa skrzynka kontaktowa, na którą można przesyłać wszelkie pytania związane z konkursem – dobrepraktyki@cpe.gov.pl.

Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.