Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podpisane umowy w ramach Poddziałania 8.1.2

data publikacji: 01-07-2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zatwierdził w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki następujące wnioski o dofinansowanie realizacji projektu.

Numer konkursu: PO KL/8.1.2/1/14
Tytuł projektu: „Przekwalifikowani na sukces! Kompleksowy program wsparcia dla nauczycieli i pracowników instytucji sektora oświaty subregionu konińskiego” Nazwa i siedziba Beneficjenta: Eureka Sp. z o.o., ul. Innowatorów 8 Dąbrowa, 62-070 Dopiewo
Wartość projektu: 3 617 248,05 zł
Wartość dofinansowania: 3 617 248,05 zł
Liczba zdobytych punktów: 107,5 pkt.
Data podpisania umowy: 26-06-2014 r.

Numer konkursu: PO KL/8.1.2/1/14
Tytuł projektu: „Kompleksowy program wsparcia dla pracowników oświaty subregionu leszczyńskiego”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja Edukacji, Innowacji i Wdrażania Nowoczesnych Technologii, ul. Wyspiańskiego 13/6, 60-751 Poznań
Wartość projektu: 1 588 395,29 zł
Wartość dofinansowania: 1 588 395,29 zł
Liczba zdobytych punktów: 89 pkt.
Data podpisania umowy: 26-06- 2014 r.

Numer konkursu: PO KL/8.1.2/1/14
Tytuł projektu: Inwestycja w przyszłość
Nazwa i siedziba Beneficjenta: „Eurodoradztwo” Magdalena Binkowska-Jenczyk, ul. Leśna 2, 64-840 Budzyń
Wartość projektu: 1 455 618,47 zł
Wartość dofinansowania: 1 455 618,47 zł
Liczba zdobytych punktów: 103 pkt.
Data podpisania umowy: 30-06-2014 r.

Numer konkursu: PO KL/8.1.2/1/14
Tytuł projektu: „Nowe horyzonty”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Enterprise Investment Zarządzanie Ryzykiem Katarzyna Książek, ul. Lubuska 58/21, 53-514 Wrocław
Wartość projektu: 3 342 401,10 zł
Wartość dofinansowania: 3 342 401,10 zł
Liczba zdobytych punktów: 105,5 pkt.
Data podpisania umowy: 30-06-2014 r.