Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL

data publikacji: 16-07-2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, w zakresie modernizacji i przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym.

W związku podjęciem przez Instytucję Pośredniczącą PO KL decyzji o wykorzystaniu pozostałych środków z Poddziałania 9.1.1 na realizację systemowego naboru w ramach ww. Poddziałania, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wystąpił do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej z propozycją rozszerzenia listy oddziałów przedszkolnych, wymienionych załączniku nr 2 i 3 do Zasad przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym. Dnia
24.06.2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej, wyraziło zgodę na realizację projektów systemowych na terenie niżej wymienionych gmin wiejskich, w których poziom wskaźnika upowszechnienia edukacji przedszkolnej (dzieci 3-5) jest najniższy w województwie wielkopolskim.

Powiat
Gmina
Powiat koniński
Kramsk
Powiat pilski
Szydłowo
Powiat gnieźnieński
Mieleszyn
Powiat chodzieski
Chodzież
Powiat kaliski
Żelazków

Listę gmin opracowano na podstawie danych wygenerowanych z Systemu Informacji Oświatowej - stan na 30.09.2013 r.

Wniosek można złożyć w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w terminie od dnia 21.07.2014 r. do 01.08.2014 r.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z pracownikami Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu pod numerami tel.: 61 846 38 86 lub 61 846 38 85.