Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podpisane umowy w ramach Działania 9.3

data publikacji: 23-01-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zatwierdził w ramach Działania 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki następujący wniosek o dofinansowanie realizacji projektu:

Tytuł projektu: Promocja ideii Lifelong Learning
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Edustacja pl., ul. Strzeszyńska 269A, 60-479 Poznań
Wartość projektu: 493 376,00 zł.
Wartość dofinansowania: 493 376,00 zł.
Liczba zdobytych punktów: 91,5 pkt.
Data podpisania umowy: 24.11.2008

Tytuł projektu: Zacznij jak Bill Gates – od pomysłu na własną firmę – podwyższenie kwalifikacji w zakresie przedsiębiorczości słuchaczy szkół dla dorosłych Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miasto Poznań, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań Wartość projektu: 191 842,00 zł
Wartość dofinansowania: 191 842,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 89,5 pkt.
Data podpisania umowy: 24-11-2008 r.

Tytuł projektu: Zamień znajomość języka angielskiego na dobrą pracę – podwyższenie kwalifikacji w zakresie języka angielskiego słuchaczy szkół dla dorosłych Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miasto Poznań, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
Wartość projektu: 194 058,00 zł
Wartość dofinansowania: 194 058,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 89,5 pkt.
Data podpisania umowy: 24-11-2008 r.

Tytuł projektu: Kompleksowy system informacji edukacyjnej podstawą wsparcia kształcenia ustawicznego w Poznaniu
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miasto Poznań, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań Wartość projektu: 726 113,00 zł
Wartość dofinansowania: 726 113,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 88,5 pkt.
Data podpisania umowy: 05.12.2008

Tytuł projektu: Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego w Południowej Wielkopolsce
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości,
ul. ks. Kard. M. Ledóchowskiego 36, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Wartość projektu: 350 530,00 zł
Wartość dofinansowania: 350 530,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 77 pkt.
Data podpisania umowy: 05.12.2008

Tytuł projektu: NOWOCZESN@ SZKOŁA. Nowa oferta edukacyjna ZSR CKP
w Kaczkach Średnich
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Szkoleniowiec PHSU Krystyna Tuczyńska, Roman Tuczyński, ul. Obornicka 229, 60-650 Poznań
Wartość projektu: 815 960,00 zł
Wartość dofinansowania: 815 960,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 74 pkt.
Data podpisania umowy: 05.12.2008

Tytuł projektu: Papier na język – wizytówką wykształconego pracownika
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Verbum Sp. z o.o., ul. św. Marcin 59, 61-806 Poznań
Wartość projektu: 1 830 143,43 zł
Wartość dofinansowania: 1 830 143,43 zł
Liczba zdobytych punktów: 73,5 pkt.
Data podpisania umowy: 03.12.2008 r.