Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Aktualizacja listy rankingowej wniosków o przyznanie stypendium i wsparcia towarzyszącego – rok akademicki 2013/2014 – po zakończeniu procedury losowania z dnia 14.07.2014 r.

data publikacji: 16-07-2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że w dniu 14 lipca 2014 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu odbyło się jawne losowanie wniosków, które otrzymały po 176 punktów.

W wyniku losowania ustalono pozycje przedmiotowych wniosków na liście rankingowej.

Łącznie rekomendowane do dofinansowania zostały 102 wnioski (w załączeniu lista rankingowa).

Jednocześnie WUP w Poznaniu zawiadamia, iż w momencie wystąpienia oszczędności zgodnie z § 8 pkt 5 Regulaminu Stypendialnego dofinansowanie otrzyma kolejny wniosek z listy rankingowej, który uzyskał największą liczbę punktów.

Do pobrania:

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego