Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Badanie ewaluacyjne pn. ''Wpływ EFS na spójność terytorialną województwa wielkopolskiego''

data publikacji: 31-07-2014

           

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż 23 lipca br. została podpisana umowa na realizację badania ewaluacyjnego pn. „Wpływ EFS na spójność terytorialną województwa wielkopolskiego” z Wykonawcą - firmą Agrotec Polska Sp. z o.o.

Badanie będzie zogniskowane wokół dwóch głównych celów dotyczących:

  1. oceny wpływu EFS na spójność terytorialną województwa wielkopolskiego w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym,
  2. oceny wpływu EFS na wzrost konkurencyjności województwa wielkopolskiego. 

Powodzenie badania ewaluacyjnego zależy w znacznej mierze od przychylnej postawy respondentów badania tj. wytypowanych przez Wykonawcę osób oraz instytucji.

W związku z tym Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zwraca się z prośbą o udział w badaniu: uczestników projektów PO KL, Beneficjentów realizujących projekty PO KL, instytucji publicznych, a także przedstawicieli NGO oraz osób posiadających wiedzę ekspercką z obszaru tematycznego realizowanego badania, a także innych osób posiadających istotną dla powodzenia badania wiedzę oraz doświadczenie.

Wykonawca realizując badanie zobowiązany jest zadbać o jakość badań terenowych, w tym zwłaszcza o komfort psychiczny i bezpieczeństwo respondentów poprzez dochowanie należytej staranności i anonimowości.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z realizacją badania prosimy o kontakt z pracownikami Oddziału Ewaluacji i Monitoringu pod nr tel. 61 846 37 30.

Zakończenie badania zostało przewidziane na pierwszą połowę listopada 2014 r.