Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Realizacja badania ewaluacyjnego pn. ''Ocena działań EFS na rzecz aktywności zawodowej osób w wieku 45/50+ w województwie wielkopolskim''

data publikacji: 04-08-2014

           

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż 30 lipca 2014 r. została podpisana umowa na realizację badania ewaluacyjnego pn. „Ocena działań EFS na rzecz aktywności zawodowej osób w wieku 45/50+ w województwie wielkopolskim” z Wykonawcą - firmą Agrotec Polska Sp. z o.o.

Celem badania jest ocena skuteczności dotychczas realizowanych działań w ramach PO KL na rzecz aktywności zawodowej osób w wieku 45 lat i więcej w województwie wielkopolskim oraz wskazanie rozwiązań możliwych do realizacji w ramach EFS w latach 2014 – 2020 w zakresie wydłużania aktywności zawodowej i aktywnego starzenia się, w tym dopasowania kwalifikacji do zmieniających się możliwości psychofizycznych pracowników.

W ramach badania przeprowadzone zostaną m.in. wywiady telefoniczne i bezpośrednie z respondentami. Do realizacji zaplanowano również przeprowadzenie wywiadów eksperckich. Badania terenowe zostaną zrealizowane do połowy października br.

Z uwagi na powyższe, WUP zwraca się z prośbą o współpracę z zespołem badawczym i udział w badaniu. Podczas badania członkowie zespołu badawczego będą kierować się zasadą poufności informacji uzyskiwanych w trakcie badania, a dane będą zbierane zgodnie z zasadą anonimowości wyłącznie w celu wykorzystania ich w analizie.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z realizacją badania prosimy o kontakt z pracownikami Oddziału Ewaluacji i Monitoringu pod nr tel. 61 846 37 30.

Zakończenie badania zaplanowano na drugą połowę listopada br.