Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podpisane umowy w ramach Działania 7.3

data publikacji: 06-04-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zatwierdził w ramach Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki następujący wniosek o dofinansowanie realizacji projektu.

Tytuł projektu: „Drogowskaz”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Przedsiębiorstwo MM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Rajskowska 2a, 62-800 Kalisz
Wartość projektu: 37 690,00 PLN
Wartość dofinansowania: 37 690,00 PLN
Data podpisania umowy: 24.11.2008

Tytuł projektu: „POMYSŁ NA ZMIANĘ - zwiększanie uczestnictwa mieszkańców gminy Dominowo w życiu społecznym swojej gminy”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP
Wartość projektu: 47 871,50 PLN
Wartość dofinansowania: 47 871,50 PLN
Data podpisania umowy: 27 .11.2008

Tytuł projektu: „Moja rodzina, moja miejscowość, moja gmina – akcja promująca integrację społeczną w gminie Dopiewo”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: I&D STUDIO 2 Anna Kępińska – Frąckowiak, ul. Świerszcza 23, 60-185 Skórzewo
Wartość projektu: 49 432,00 PLN
Wartość dofinansowania: 49 432,00 PLN
Data podpisania umowy: 27.11.2008

Tytuł projektu: „Działając indywidualnie - gospodarujemy wspólnie. Zwiększanie uczestnictwa mieszkańców Gminy Rawicz w życiu społecznym swojej gminy”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP
Wartość projektu: 47 306,00 PLN
Wartość dofinansowania: 47 306,00 PLN
Data podpisania umowy: 01.12.2008

Tytuł projektu: „JA TOBIE, TY MI, MY DLA NASZEJ GMINY - zwiększanie uczestnictwa mieszkańców gminy Śmigiel w życiu społecznym swojej gminy”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP
Wartość projektu: 47 861,50 PLN
Wartość dofinansowania: 47 861,50 PLN
Data podpisania umowy: 01.12.2008

Tytuł projektu: „LOKALNA AKTYWNOŚĆ SPOSOBEM NA ZMIANĘ - zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Lipno w życiu społecznym swojej miejscowości”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP
Wartość projektu: 47 118,00 PLN
Wartość dofinansowania: 47 118,00 PLN
Data podpisania umowy: 27.11.2008

Tytuł projektu: „Nowe życie”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolsztynie, ul. 5-go Stycznia 47, 64-200 Wolsztyn
Wartość projektu: 49 640,00 PLN
Wartość dofinansowania: 49 640,00 PLN
Data podpisania umowy: 26.11.2008 r.

Tytuł projektu: „Katalog potrzeb społecznych – akcja promująca integrację społeczną w gminie Dopiewo”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: I&D STUDIO 2 Anna Kępińska – Frąckowiak, ul. Świerszcza 23, 60-185 Skórzewo
Wartość projektu: 41 875,00 PLN
Wartość dofinansowania: 41 875,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 83
Data podpisania umowy: 23.01.2009 r.

Tytuł projektu: „W PUSZCZYKOWIE MAMY AKTYWNE MAMY”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja Aktywności Lokalnej, ul. Lipowa 6A, 62-040 Puszczykowo
Wartość projektu: 49 985,00 PLN
Wartość dofinansowania: 49 985,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 83
Data podpisania umowy: 19-12-2008 r.

Tytuł projektu: „LIDERZY NA STARCIE”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego (SWPPG), ul. 1 Maja, 63-800 Gostyń
Wartość projektu: 36 037,00 PLN
Wartość dofinansowania: 36 037,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 82,5
Data podpisania umowy: 01.12.2008r.

Tytuł projektu: „PUSZCZYKOWSKA AKTYWNA MAMA”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja Aktywności Lokalnej, ul. Lipowa 6A, 62-040 Puszczykowo
Wartość projektu: 49 985,00 PLN
Wartość dofinansowania: 49 985,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 88
Data podpisania umowy: 22.12.2008r.

Tytuł projektu: „Zajęcia Terapeutyczno-integracyjne lekiem dla osób ze schorzeniami psychicznymi”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja „PRO HUMANITAS”, ul. 3 Maja 28B/11, 61-728 Poznań
Wartość projektu: 44 580,00 PLN
Wartość dofinansowania: 44 580,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 71,5
Data podpisania umowy: 01.12.2008 r.

Tytuł projektu: „Odnowa”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gospodarstwo Pomocnicze CKiW OHP Pleszew, Al. Wojska Polskiego 21, 63-300 Pleszew
Wartość projektu: 49 990,00 PLN
Wartość dofinansowania: 49 990,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 80,5
Data podpisania umowy: 01.12.2008r.