Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zaproszenie na Seminarium dla Beneficjentów w dniu 22 września 2014 r.

data publikacji: 05-09-2014

           


Seminarium dla Beneficjentów współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
zaprasza na seminarium dla Beneficjentów

Wniosek o płatność w ramach projektów PO KL
(Praca w Generatorze Wniosków Płatniczych)


Seminarium odbędzie się 22 września 2014 r.
Biurowiec DELTA
Poznań, ul. Towarowa 35/ poziom A
Sala Brylantowa

Harmonogram seminarium dla Beneficjentów:
9:45-10:00 Rejestracja uczestników seminarium
10:00-11:15 I część seminarium
11:15-11:30 Przerwa kawowa
11:30-12:45 II część seminarium
12:45-13:00 Przerwa kawowa
13:00-14:30 III część seminarium
14:30 Zakończenie

Prowadzącą seminarium będzie Pani Anna Paulina Matczuk – Trenerka Regionalnego Ośrodka EFS w Lesznie.

Warunkiem udziału w seminarium jest przesłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres: infoefs@wup.poznan.pl. Zgłoszenie należy przesłać do dnia 18 września 2014 r. do godz. 12:00. O zakwalifikowaniu do udziału w seminarium będzie decydowała kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo przyjęcia jednej osoby z danej instytucji. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie. Udział w seminarium jest bezpłatny.

Szczegółowych informacji na temat planowanego seminarium udziela:
Punkt Informacji i Promocji Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 61 846 38 23

W załączeniu: