Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zaproszenie na Seminarium dla Beneficjentów w dniu 30 września 2014 r.

data publikacji: 05-09-2014

           


Seminarium dla Beneficjentów współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
zaprasza na seminarium dla Beneficjentów

PEFS, monitoring i sprawozdawczość w ramach PO KL – najczęściej popełniane błędy

Seminarium odbędzie się 30 września 2014 r.
Biurowiec DELTA
Poznań, ul. Towarowa 35/ poziom A
Sala Brylantowa

Harmonogram seminarium dla Beneficjentów:
9:45-10:00 Rejestracja uczestników seminarium
10:00-11:15 I część seminarium
11:15-11:30 Przerwa kawowa
11:30-12:45 II część seminarium
12:45-13:00 Przerwa kawowa
13:00-14:30 III część seminarium
14:30 Zakończenie

Prowadzącą seminarium będzie Pani Aleksandra Kalocińska – Trenerka Regionalnego Ośrodka EFS w Kaliszu.

Warunkiem udziału w seminarium jest przesłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres: infoefs@wup.poznan.pl. Zgłoszenie należy przesłać do dnia 26 września 2014 r. do godz. 12:00. O zakwalifikowaniu do udziału w seminarium będzie decydowała kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo przyjęcia jednej osoby z danej instytucji. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie. Udział w seminarium jest bezpłatny.

Szczegółowych informacji na temat planowanego seminarium udziela:
Punkt Informacji i Promocji Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 61 846 38 23

W załączeniu:

Wyczerpany limit miejsc na Seminarium dla Beneficjentów w dniu 30 września 2014 r.

W związku z dużym zainteresowaniem, dotyczącym seminarium, które odbędzie się w dniu 30 września 2014 r. pt. „PEFS, monitoring i sprawozdawczość w ramach PO KL - najczęściej popełniane błędy”, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż został wyczerpany limit miejsc przeznaczonych na przedmiotowe szkolenie.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia ponadto, iż do końca roku będzie cyklicznie realizował seminaria dla Beneficjentów.

Prezentacja z Seminarium dla Beneficjentów pt. PEFS, monitoring i sprawozdawczość w ramach PO KL – najczęściej popełniane błędy

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zamieszcza prezentację z Seminarium dla Beneficjentów pt. PEFS, monitoring i sprawozdawczość w ramach PO KL – najczęściej popełniane błędy, które odbyło się 30 września 2014 r.

Do pobrania:

Seminarium dla Beneficjentów było współfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego