Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista członków Komisji Oceny Projektów dokonujących oceny merytorycznej wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr POKL/7.4/1/13

data publikacji: 05-09-2014

W związku z zawarciem wszystkich umów w ramach konkursu zamkniętego nr POKL/7.4/1/13 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę członków Komisji Oceny Projektów dokonujących oceny merytorycznej wniosków:

Lp.
IMIĘ I NAZWISKO
MIEJSCE ZAMIESZKANIA
1.
Izabela Przygoda
Poznań
2.
Katarzyna Sterczyńska
Luboń
3.
Monika Walkowiak
Swadzim
4.
Magdalena Jasiniak
Mosina
5.
Anna Chmielewska
Swarzędz
6.
Jan Wilkanowicz
Śrem
7.
Anna Koebsch
Poznań
8.
Jadwiga Skórzewska – Tonder
Buk
9.
Mariola Przybylska
Poznań
10.
Izabela Biernat
Poznań
11.
Justyna Koper
Kostrzyn
12.
Urszula Pendulak
Poznań
13.
Marta Hoffmann
Poznań
14.
Urszula Ignaszewska
Poznań
15.
Justyna Czarnecka
Gniezno
16.
Hanna Baran
Poznań
17.
Angelika Frankowska
Poznań
18.
Agnieszka Jakóbek - Perkowska
Komorniki
19.
Patrycja Cieślik
Gowarzewo