Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa 9.1.1

data publikacji: 25-11-2008

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, które odbyły się w dniu 28.10.2008 r., w ramach konkursu otwartego dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

LISTA RANKINGOWA W RAMACH DZIAŁANIA 9.1, PODDZIAŁANIA 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

M-sce
Beneficjent
Siedziba
Tytuł
Liczba punktów
1
Gmina Miejska Chodzież
ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież
Przedszkole na dobry początek – realizacja zajęć w oddziale utworzonym
w Miejskim Przedszkolu nr 4
 w Chodzieży
87,0 pkt.
87,0%