Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Konferencja podsumowująca VI edycję projektu pt.: ''Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych'', Poddziałanie 9.1.3 PO KL

data publikacji: 11-09-2014

W związku ze zbliżającym się zakończeniem realizacji VI edycji projektu pt.: „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że 24 października 2014 roku w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości, przy ul. Roboczej 4 w Poznaniu odbędzie się konferencja podsumowująca VI edycję przedmiotowego projektu.

W związku z powyższym Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje o możliwości przygotowania wystąpienia przez uczniów, którzy otrzymali stypendium w ramach przedmiotowego projektu. Wystąpienie powinno być związane z tematem należącym do dziedziny zainteresowań danego ucznia.

W zgłoszeniu, dostępnym poniżej, należy wskazać m.in. temat wystąpienia, jego charakter i krótki opis. Planowany czas trwania pojedynczego wystąpienia to max. 15 minut. Zgłoszenia zatwierdzone przez Opiekuna dydaktycznego należy przesłać do 17 września 2014 r. na adres e-mail: a.mlodzinska@wup.poznan.pl lub na adres WUP w Poznaniu: ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, z dopiskiem: Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych. WUP w Poznaniu dokona wyboru nadesłanych zgłoszeń udziału w konferencji.

Informacji na temat projektu udzielają pracownicy Oddziału Projektów Własnych pod numerem tel. 61 846 38 01 lub 61 846 38 18.

Do pobrania:

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego