Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Konferencja podsumowująca VI edycję projektu ''Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych'' Poddziałanie 9.1.3 PO KL

data publikacji: 25-09-2014

W związku ze zbliżającym się zakończeniem realizacji projektu własnego pt.: „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że 24 października 2014 roku w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu przy ul. Roboczej 4 odbędzie się konferencja podsumowująca VI edycję projektu.

Podczas spotkania zaplanowano:

  • podsumowanie VI edycji projektu oraz przedstawienie osiągniętych rezultatów,
  • wystąpienia wybranych stypendystów dotyczące ich zainteresowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych,
  • pokaz doświadczeń naukowych takich jak: ogród chemiczny, wielka piana, doświadczenia z ciekłym azotem, w których uczestnicy konferencji będą mogli wziąć udział.

Warunkiem udziału w konferencji jest przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres: a.mlodzinska@wup.poznan.pl. Zgłoszenia należy przesyłać do 22 października 2014 roku włącznie. O zakwalifikowaniu się do udziału w spotkaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Osoby niezakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie lub elektronicznie. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Do pobrania: 

Informacji na temat projektu udzielają pracownicy Oddziału Projektów Własnych pod numerem
tel. 61 846 38 01 lub 61 846 38 18.

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego