Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Sprawozdanie z realizacji Priorytetów VI – IX komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

data publikacji: 07-10-2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż dnia 3 października br.
Instytucja Zarządzająca PO KL zatwierdziła Sprawozdanie z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie wielkopolskim za I półrocze 2014 r.

Do pobrania: