Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zaproszenie na seminarium dla Beneficjentów w dniu 27 października 2014 r.

data publikacji: 15-10-2014

           


Seminarium dla Beneficjentów współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
zaprasza na seminarium dla Beneficjentów

Kontrola projektów PO KL –
najczęściej popełniane błędy na etapie realizacji projektu

Seminarium odbędzie się 27 października 2014 r.
Miejsce: Biurowiec DELTA
Poznań, ul. Towarowa 35/ poziom A
Sala Brylantowa

Harmonogram seminarium dla Beneficjentów:
10:00-10:30 Rejestracja uczestników seminarium
10:30-11:15 I część seminarium
11:15-11:30 Przerwa kawowa
11:30-12:15 II część seminarium
12:15-12:30 Przerwa kawowa
12:30-13:30 III część seminarium i dyskusja
13:30 Zakończenie

Seminarium poprowadzą pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

Warunkiem udziału w seminarium jest przesłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres: infoefs@wup.poznan.pl. Zgłoszenie należy przesłać do dnia 24 października 2014 r. do godz. 12:00. O zakwalifikowaniu do udziału w seminarium będzie decydowała kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo przyjęcia jednej osoby z danej instytucji. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie. Udział w seminarium jest bezpłatny.

Szczegółowych informacji na temat planowanego seminarium udziela:
Punkt Informacji i Promocji Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 61 846 38 23

Do pobrania: