Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

''Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych'' Poddziałanie 9.1.3. PO KL

data publikacji: 21-10-2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że obecnie realizowana jest ostatnia edycja (rok szkolny 2013/2014) projektu pt. „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” Poddziałanie 9.1.3 PO KL. W związku z powyższym nie przewiduje się naboru Wniosków o przyznanie stypendium w roku szkolnym 2014/2015.

Informacji na temat projektu udzielają pracownicy Oddziału Projektów Własnych pod numerem tel. 61 846 38 01 lub 61 846 38 18.

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego