Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Projektodawca ze Szwecji poszukuje partnerów do współpracy

data publikacji: 07-11-2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Projektodawca ze Szwecji Gmina Östra Göinge poszukuje partnerów do współpracy w ramach prowadzonego projektu dotyczącego metod współpracy ułatwiających utrzymanie się na rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Gospodarstwa domowe w gminie Östra Göinge prowadzone przez osoby z zagranicy są zależne od pomocy gospodarczej z gminy. Zwłaszcza starsze osoby pochodzenia obcego w wieku powyżej 55 lat oraz osoby niepełnosprawne, mają trudności z wejściem na rynek pracy. Projekt ma za zadanie zbadać, jak można poprawić współpracę między odpowiednimi agencjami rządowymi, organizacjami pozarządowymi, gminami i innymi instytucjami oraz jak system edukacyjny może wesprzeć tych, którzy nie mają odpowiedniego wykształcenia, potrzebują udoskonalić swoje umiejętności lub myślą o zmianie zawodu.

Celem długoterminowym projektu jest poprawa warunków i możliwości danej osoby w zakresie utrzymania się na rynku pracy, skupiając się na możliwościach danej osoby w strukturze odnoszącej się do danej jednostki, jak i społeczeństwa jako całości.

Projektodawca aktualnie poszukuje gmin i innych organizacji, z którymi może wymieniać doświadczenia na temat metod i współpracy w projekcie. Odpowiednie organizacje mogą współpracować z przedsiębiorstwami społecznymi lub w inny sposób wspierać osoby, które mają trudności z wejściem na rynek pracy.

W sprawie szczegółów związanych ze współpracą w ww. projekcie, należy kontaktować się bezpośrednio:

Pan Tomas Carvonen
Menadżer ds. planowania w Gminie Östra Göinge
Tomas.Carvonen@ostragoinge.se
+46 (0) 44 775 6020

Sara Wanther
Koordynator UE, Biuro UE Skania Nordost
sara.wanther@skanenordost.se
+46 (0) 734 253 745

Szczegółowe informacje znajdują się również na stronie internetowej Krajowej Instytucji Wspomagającej Program Operacyjny Kapitał Ludzki www.kiw-pokl.org.pl.