Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

''Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski'', Poddziałanie 8.2.2 PO KL

data publikacji: 26-11-2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że obecnie realizowana jest ostatnia edycja (rok akademicki 2013/2014) projektu pt.: „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W związku z powyższym nie przewiduje się naboru Wniosków o przyznanie stypendium i wsparcia towarzyszącego w roku akademickim 2014/2015.

Informacji na temat projektu udzielają pracownicy Oddziału Projektów Własnych pod numerem tel. 61 846 38 03.

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego