Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Uruchomienie Bazy konkurencyjności

data publikacji: 01-12-2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki przygotowała narzędzie informatyczne o nazwie Baza konkrecyjności.

Baza konkurencyjności, o której mowa w podsekcji 3.1.3.1 - Zasada konkurencyjności pkt 5 lit. a i pkt 10 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki została udostępniona 1 grudnia 2014 r. pod adresem www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl.

Od 1 stycznia 2015 r. beneficjenci PO KL będą mieli obowiązek umieszczania na ww. stronie zapytań ofertowych oraz wyników postępowań dla upublicznionych od tego dnia zapytań ofertowych.

Obowiązek ten wynika z zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz załączonego komunikatu.

Do pobrania: