Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zwolnienie Beneficjentów projektów PO KL z obowiązku publikowania ofert szkoleniowych na portalu www.inwestycjawkadry.pl od 1 stycznia 2015 r.

data publikacji: 13-01-2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż mając na uwadze prowadzone prace modernizacyjne w zakresie bazy ofert szkoleniowych, która pod nazwą Rejestr Usług Rozwojowych dostępna będzie dla Beneficjentów projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020, Instytucja Zarządzająca PO KL podjęła decyzję o zwolnieniu Beneficjentów projektów PO KL z obowiązku publikowania ofert szkoleniowych na portalu www.inwestycjawkadry.pl od 1 stycznia 2015 r.

Niemniej jednak, Beneficjenci zainteresowani publikacją ofert w ww. bazie będą mieli taką możliwość do końca czerwca 2015 r., tj. do czasu utrzymania bazy www.inwestycjawkadry.pl.