Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podręcznik wskaźników PO KL

data publikacji: 02-12-2008

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zostały zakończone prace nad Podręcznikiem wskaźników Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Przedmiotowy Podręcznik zastępuje Metodologię pomiaru wskaźników PO KL, stanowiącą załącznik do Zasad systemu sprawozdawczości PO KL.

Zobacz: System realizacji PO KL