Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa 8.2.1

data publikacji: 03-12-2008

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, które odbyły się w dniu 12.11.2008 r. w ramach konkursu otwartego dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw - projekty konkursowe.

LISTA RANKINGOWA w ramach Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw- projekty konkursowe.

M-ce
Beneficjent
Tytuł
Siedziba
Beneficjenta
Średnia
ocen
1
Edustacja.pl Sp. z o.o.
Od dziś mów do mnie szefie!- kampania na rzecz propagowania przedsiębiorczości akademickiej
ul. Strzeszyńska 269A,
60-479 Poznań
81,5
2
Konińska Izba Gospodarcza
Subregion koniński- od wiedzy do biznesu
ul. Powstańców Wielkopolskich 16,
62-510 Konin
75
3
Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu i Języków Obcych
Poznańska przedsiębiorczość akademicka
ul. Św.Marcin 58-64,
61-807 Poznań
 
72