Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa 6.1.2

data publikacji: 03-12-2008

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków
o dofinansowanie, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, która odbyła się w dniu 24.11.2008r., w ramach konkursu otwartego dla Programu Operacyjnego Kapitał ludzki, Priorytet VI, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

LISTA RANKINGOWA W RAMACH DZIAŁANIA 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie

M-ce
 
Tytuł
Beneficjent
Siedziba
Beneficjenta
Średnia
ocen
1
Profesjonalne kwalifikacje
Powiatowy Urząd Pracy
w Ostrzeszowie
ul. Przemysłowa 7
63-500 Ostrzeszów
82,5