Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podpisane umowy w ramach Poddziałania 8.1.3

data publikacji: 04-12-2008

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zatwierdził w ramach Poddziałania 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki następujący wniosek o dofinansowanie realizacji projektu.

Tytuł projektu: WIELKOPOLSKA LIDEREM CSR
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Wielkopolski Związek Pracodawców, ul. Nagietkowa 1, 60 – 175 Poznań
Wartość projektu: 657 645,06 zł
Wartość dofinansowania: 657 645,06 zł
Liczba zdobytych punktów: 86,5 pkt.
Data podpisania umowy: 26-11-2008 r.