Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podsumowanie pierwszego okresu wdrażania PO KL

Logo Kapitał LudzkiLogo Unia Europejska EFS
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 
zaprasza na spotkanie
Podsumowanie pierwszego okresu wdrażania PO KL
w województwie wielkopolskim
Spotkanie odbędzie się 12 grudnia 2008 roku 
w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10

Program Spotkania
10:00 – 10:15 Rejestracja uczestników
10:15 – 10:30 Powitanie
10:30 – 10.45 50+ na wielkopolskim rynku pracy
10:45 – 11:30 Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Wielkopolsce
11:30 – 12:15 Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o dofinansowanie projektów
12:15 – 12:45 Przerwa kawowa
12:45 – 13:30 Dobre praktyki projektów realizowanych w ramach PO KL
13:30 – 14:45 Prezentacja Regionalnych Ośrodków EFS w Wielkopolsce
14:45 – 15:15 Pytania, oraz zakończenie konferencji

Warunkiem udziału w spotkaniu jest przesłanie zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres: infoefs@wup.poznan.pl lub faxem pod numer: 061 846 38 23. Zgłoszenie należy przesłać do dnia 9 grudnia 2008 roku. O zakwalifikowaniu się do udziału w spotkaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej ilości zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo przyjęcia jednej osoby z danej instytucji. Osoby niezakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie bądź mailowo. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. 

Szczegółowych informacji na temat planowanych spotkań udziela Punkt Informacyjny Europejskiego Funduszu Społecznego tel. 061 846-38-23