Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Przedłużenie KOP 7.3

data publikacji: 08-12-2008

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w związku z dużą ilością wniosków aplikacyjnych złożonych w odpowiedzi na konkurs otwarty nr POKL/7.3/1/08 dla Działania 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki termin posiedzenia Komisji Oceny Projektów zostanie przedłużony do dnia 12.12.2008 r.