Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych

data publikacji: 09-12-2008

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje o możliwości ubiegania się o przyznanie stypendium w ramach Wielkopolskiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych, który jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wsparciem zostaną objęci uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych szczególnie uzdolnieni w zakresie nauk przyrodniczych, matematycznych i technicznych.
Szczegółowe warunki przyznawania stypendiów oraz wniosek wraz z formularzami pozostałych załączników do regulaminu przyznawania stypendium jest aktualnie dostępny na stronie poniżej.

Zobacz: Regulamin + załączniki