Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Dokumenty księgowe dotyczące kosztów pośrednich

data publikacji: 12-12-2008

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o płatność w "Zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem" (załącznik nr 1 do wniosku o płatność), należy wykazywać dokumenty księgowe dotyczące kosztów pośrednich, jeżeli koszty te są rozliczane na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków.