Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Stypendia uczniowskie w zasięgu ręki

data publikacji: 15-12-2008

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów
dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w ramach projektu pt. Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Warunkiem ubiegania się przez ucznia o stypendium jest złożenie wniosku o przyznanie stypendium wraz z załącznikami określonymi w Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów w roku 2008 / 2009 w szkole, do której uczęszcza.

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o stypendium naukowe wraz z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów w roku 2008 / 2009 można uzyskać w odpowiednich Urzędach Gmin i Urzędach Starostw Powiatowych oraz na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl.

Ostateczna lista stypendystów zostanie wyłoniona przez Komisję powołaną decyzją Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.