Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych

data publikacji: 16-12-2008

W związku z pojawiającymi się licznymi pytaniami odnośnie warunków przyznawania stypendiów w roku szkolnym 2008/2009 współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że w przypadku uczniów I klasy gimnazjum, za przedmioty kierunkowe, w rozumieniu części I pkt. 1d Regulaminu, uznaje się przyrodę, matematykę oraz informatykę, z których wymagana jest ocena celująca na świadectwie ukończenia roku szkolnego 2007/2008.