Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zakończenie konkursów

data publikacji: 23-12-2008

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż poniższe konkursy otwarte zostają zamknięte z dniem 31 grudnia br.:

 • PO KL/6.1.1/1/07 
 • PO KL/6.1.2/1/08 
 • PO KL/6.2/1/08 
 • PO KL/6.3/1/08 
 • PO KL/7.2.1/1/08 
 • PO KL/7.2.2/1/08 
 • PO KL/7.3/1/08 
 • PO KL/8.1.2/1/08 
 • PO KL/8.1.3/1/08 
 • PO KL/8.2.1/1/08 
 • PO KL/8.1.1/1/07 
 • PO KL/9.1.1/1/08 
 • PO KL/9.1.2/1/08 
 • PO KL/9.2/1/08 
 • PO KL/9.3/1/08 
 • PO KL/9.4/1/08 
 • PO KL/9.5/1/08


Wnioski o dofinansowanie złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, iż terminy ogłoszenia konkursów w 2009 roku zamieszczane będą sukcesywnie na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Punktu Informacyjnego w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37, 60 – 537 Poznań lub pod numerem telefonu 061 846 38 23.