Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Dotacja rozwojowa - przypomnienie

data publikacji: 31-12-2008

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina, iż otrzymane w 2008 roku środki dotacji rozwojowej można wydatkować w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2008 roku. Niewykorzystane środki należy bezwzględnie zwrócić do 15 stycznia 2009 roku na rachunek bankowy WUP w Poznaniu, z którego Beneficjent otrzymał dotację rozwojową. Ponadto, we wskazanym powyżej terminie, należy przesłać na adres Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu rozliczenie kasowe środków dotacji rozwojowej otrzymanej w 2008 roku (wzór do pobrania).

Dodatkowo, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż pierwsze wypłaty środków będą dokonywane z końcem stycznia 2009 roku – ze środków niewygasających. Beneficjenci, którzy otrzymają środki zaklasyfikowane do niewygasających zobowiązani są do ich rozliczenia (tj. złożenia wniosku o płatność) do dnia 31 marca 2009 roku.

Z kolei pozostałe środki, w ramach dotacji na 2009 rok, będą dostępne z końcem I kwartału 2009 roku.