Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Komisja Oceny Projektów 9.2

data publikacji: 08-01-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że wyniki obrad Komisji Oceny Projektów złożonych w ramach konkursu otwartego nr PO KL/9.2/1/08 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego zostaną ogłoszone niezwłocznie po uzyskaniu niezbędnych wyjaśnień dotyczących przedmiotowego działania z Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki.