Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podpisane umowy w ramach Poddziałania 8.2.2

data publikacji: 12-01-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż podpisał umowę na realizację następujących projektów systemowych w ramach Poddziałania 8.2.2. Regionalne Strategie Innowacji – projekty systemowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Tytuł projektu: Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski
Wartość projektu: 1 161 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 1 073 925,00 zł
Data podpisania umowy: 29-12-2008 r.

Tytuł projektu: Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski
Wartość projektu: 1 161 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 1 073 925,00 zł
Data podpisania umowy: 29-12-2008 r.