Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podpisane umowy w ramach Poddziałania 8.1.4

data publikacji: 12-01-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż podpisał umowę na realizację następującego projektu systemowego w ramach Poddziałania 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej – projekty systemowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Tytuł projektu: Dynamika i kierunki zmian gospodarczych w województwie wielkopolskim, ich przewidywany wpływ na profil działalności przedsiębiorstw oraz kształt regionalnego rynku pracy
Wartość projektu: 777 228 zł.
Wartość dofinansowania: 756 569 zł.
Data podpisania umowy: 29.12.2008 r.