Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL

data publikacji: 12-01-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki w celu zapewnienia prawidłowego wdrażania Programu dostrzegła konieczność skorygowania nieścisłości zawartych w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zatwierdzonych w dniu 1 grudnia 2008 r.

Zmiany dokonane względem wersji z 1 grudnia 2008 r. obejmują:

  1. Przywrócenie przypisu dotyczącego dat dziennych (s.6);
  2. Przywrócenia przypisu dotyczącego dni roboczych (s.6); 
  3. Usunięcie zapisu o określeniu w Planie działania zamkniętej listy dokumentów, które składa wnioskodawca przed podpisaniem umowy (s.32).

Skorygowaną, ujednoliconą wersję dokumentu oraz erratę zamieszczono poniżej, jak również w zakładce dotyczącej systemu realizacji Programu.

Pliki do pobrania: