Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Komisja Oceny Projektów 6.3

data publikacji: 12-01-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że czwarte posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr PO KL/6.3/1/08 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich odbędzie się w dniu 26 stycznia 2009 roku.

Komisja Oceny Projektów dokona ocen merytorycznych wniosków, które zostały pozytywnie ocenione w trakcie oceny formalnej.

Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.