Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Alokacja oraz stan zakontraktowania środków

data publikacji: 14-01-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia tabelę obrazującą alokację oraz stan zakontraktowania środków na dzień 31.12.2008 r.

Działanie/
Poddziałanie
Alokacja
Stan zakontraktowania
Termin rozpoczęcia kolejnego posiedzenia KOP
6.1.1
17 481 225,00 zł
16 409 788,31 zł
19.01.2009 r.
6.1.2
4 855 896,00 zł
4 855 896,46 zł
-
6.2
14 070 254,00 zł
brak podpisanych umów
-
6.3
1 595 513,00 zł
633 794,58 zł
26.01.2009 r.
7.2.1
14 453 144,00 zł
11 884 322,41 zł
-
7.2.2
8 671 886,00 zł
6 763 340,68 zł
-
7.3
5 781 257,00 zł
606 096,00 zł
-
8.1.1
47 985 394,00 zł
41 976 118,09 zł
-
8.1.2
16 896 266,00 zł
9 298 285,85 zł
-
8.1.3
1 148 946,00 zł
657 645,06 zł
-
8.2.1
6 758 506,00 zł
3 277 055,50 zł
-
9.1.1
12 931 366,00 zł
9 420 801,61 zł
-
9.1.2
25 601 370,00 zł
22 967 256,58 zł
-
9.2
27 426 187,00 zł
11 188 931,53 zł
-
9.3
9 829 038,00 zł
5 062 160,43 zł
-
9.4
5 152 319,00 zł
2 186 359,87 zł
-
9.5
7 577 565,00 zł
1 589 588,00 zł
-
9.5 pilotaż
400 000,00 zł
343 508,33 zł
-

Jednocześnie nadmieniam, iż wszystkie ogłoszone w 2008 r. konkursy otwarte zostały zamknięte dnia 31.12.2008 roku.